SẢN PHẨM MỚI

Bàn ghế hội trường

Bàn Hội Trường BHT12DH3

2,080K VND

Bàn ghế hội trường

Bàn Hội Trường BHT12DH1

1,945K VND
720K VND
720K VND

Bàn ghế hội trường

Ghế Họp Tựa Lưới Hòa Phát GL403

1,160K VND
935K VND
1,245K VND
1,120K VND
1,775K VND

GHẾ VĂN PHÒNG

720K VND
720K VND

Bàn ghế hội trường

Ghế Họp Tựa Lưới Hòa Phát GL403

1,160K VND
935K VND
1,245K VND
1,120K VND

Bàn ghế hội trường

Ghế Phòng Chờ Hòa Phát GPC03-4

3,170K VND

Ghế giám đốc

Ghế Lưới Hòa Phát GL110

1,025K VND

BÀN VĂN PHÒNG

Bàn ghế hội trường

Bàn Hội Trường BHT12DH3

2,080K VND

Bàn ghế hội trường

Bàn Hội Trường BHT12DH1

1,945K VND
1,455K VND
2,225K VND

Bàn văn phòng

Bàn Họp Oval ATH2412OV

2,125K VND

Bàn văn phòng

Bàn Làm Việc NT120C3

1,650K VND
3,950K VND

Bàn văn phòng

Bàn Làm Việc HRMD03

8,100K VND