SẢN PHẨM MỚI

Tủ văn phòng

Tủ tài liệu HR1960-2B

2,790,000 

Tủ văn phòng

Tủ tài liệu HR1960-3B

4,560,000 

Tủ văn phòng

Tủ tài liệu HR1960-4B

6,560,000 
3,160,000 

Tủ văn phòng

Tủ tài liệu HR1960-3K

5,340,000 
3,890,000 
2,700,000 
2,190,000 
2,259,000 

Tủ văn phòng

Tủ tài liệu DC940H2

4,419,000 

GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế giám đốc

Ghế Giám Đốc TQ05

4,476,000 

Ghế giám đốc

Ghế lưới GL315

Ghế giám đốc

Ghế xoay SG350B

Ghế giám đốc

Ghế xoay SG669B

Ghế giám đốc

Ghế Xoay SG920

Ghế giám đốc

Ghế Xoay GL317

Ghế giám đốc

Ghế Lưới GL318

Ghế giám đốc

Ghế họp Hòa Phát SL904

BÀN VĂN PHÒNG

Bàn giám đốc

Ghế giám đốc TQ01

5,064,000 

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT1890V4

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT2010V5

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT2010H12

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT2010H24

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT2010H25

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT2010H26

Bàn giám đốc

Bàn giám đốc DT2010H35