Upload Image...
Upload Image...

SẢN PHẨM MỚI

Bàn văn phòng

Bàn Làm Việc ET1400C

2,800,000 

Bàn văn phòng

Bàn Làm Việc ET1400B

2,750,000 

Bàn văn phòng

Bàn Làm Việc ET1400A

3,320,000 

Nội thất công trình

Nội thất phòng khách

Nội thất công trình

Tủ quần áo theo yêu cầu

Tủ văn phòng

Tủ tài liệu HR1960-2B

2,790,000 

Tủ văn phòng

Tủ tài liệu HR1960-3B

4,560,000 

Tủ văn phòng

Tủ tài liệu HR1960-4B

6,560,000 

GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế giám đốc

Ghế Giám Đốc TQ05

4,476,000 

Ghế giám đốc

Ghế lưới GL315

2,560,000 

Ghế giám đốc

Ghế xoay SG350B

2,440,000 

Ghế giám đốc

Ghế xoay SG669B

2,440,000 

Ghế giám đốc

Ghế Xoay SG920

4,800,000 

Ghế giám đốc

Ghế Xoay GL317

1,880,000 

Ghế giám đốc

Ghế Lưới GL318

2,560,000 

Ghế giám đốc

Ghế họp Hòa Phát SL904

2,730,000 

BÀN VĂN PHÒNG

Bàn văn phòng

Bàn Làm Việc ET1400C

2,800,000 

Bàn văn phòng

Bàn Làm Việc ET1400B

2,750,000 

Bàn văn phòng

Bàn Làm Việc ET1400A

3,320,000 

Bàn giám đốc

Ghế giám đốc TQ01

5,064,000 

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT1890V4

5,670,000 

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT2010V5

7,590,000 

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT2010H12

4,610,000 

Bàn giám đốc

Bàn Giám Đốc DT2010H24

4,610,000